Darmowy Prąd z Fotowoltaiki? Nadchodzące przepisy rewolucjonizują rozliczenia

0
prąd fotowoltaika

neW ostatnich latach byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza fotowoltaiki, która stała się symbolem ekologicznego i ekonomicznego podejścia do produkcji energii elektrycznej. Wiele osób rozważa, czy energia elektryczna może być bezpłatna dzięki zastosowaniu fotowoltaiki i jak nowe regulacje, które się zbliżają, wpłyną na tę kwestię, zmieniając sposób rozliczeń w branży energetycznej. Te zmiany odpowiadają rosnącym oczekiwaniom prosumentów produkujących energię oraz stawiającym się wyzwaniom związanym z scaleniem energii ze źródeł odnawialnych z konwencjonalnym systemem energetycznym. Wprowadzenie nowych uregulowań ma kluczowe znaczenie dla perspektyw fotowoltaiki, otwierając nowe perspektywy dla właścicieli instalacji i wpływając na opłacalność inwestycji w ekologiczną energię.

Krajobraz Systemów Rozliczeń Fotowoltaicznych: Net-Metering i Net-Billing

W świetle rosnącej popularności źródeł energii odnawialnej, sposób rozliczeń za energię elektryczną wytwarzaną przez instalacje fotowoltaiczne stał się kluczowym elementem kształtowania gospodarki w domach i przedsiębiorstwach inwestujących w panele słoneczne. W Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach, istnieją dwa główne modele rozliczeń: net-metering i net-billing. Oba posiadają swoje charakterystyczne cechy i warunki, wpływające na opłacalność inwestycji w technologię fotowoltaiczną.

Net-Metering: Korzyści Metrycznego Rozliczania

Net-metering, zwane również metrycznym rozliczaniem energii, to mechanizm, który umożliwia prosumentom (czyli producentom-konsumentom energii elektrycznej) przesyłanie nadwyżek wytworzonej energii do sieci energetycznej. Kluczowym atutem tego rozwiązania jest możliwość „odwrócenia licznika” – w sytuacji, gdy instalacja fotowoltaiczna generuje więcej energii niż jest obecnie potrzebne, nadwyżka ta jest przekazywana do sieci. W okresach mniejszej ekspozycji na światło słoneczne lub zwiększonego zapotrzebowania na energię, konsumenci mogą korzystać z energii z sieci, wykorzystując uprzednio zgromadzone „kredyty energetyczne”. Rozliczenia opierają się na rzeczywistej ilości dostarczonej i pobranej energii, a opłaty dotyczą jedynie przechowywania energii w sieci, stanowiąc około 20-30% wartości energii.

Ten sposób rozliczeń okazał się szczególnie korzystny dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych przed 31 marca 2022 roku, co pozwalało im maksymalizować oszczędności na opłatach za energię elektryczną. Net-metering sprzyjał inwestycjom w fotowoltaikę, prezentując prostą i klarowną metodę rozliczeń, która bezpośrednio przekładała się na korzyści finansowe dla osób produkujących i konsumujących energię.

Net-Billing: Wyzwania Wartościowego Rozliczania

Wprowadzony po 1 lipca 2022 roku system net-billing istotnie modyfikuje podejście do rozliczeń dotyczących energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego modelu, nadmiary energii dostarczone do sieci są przeliczane na równowartość pieniężną zgodnie z obecnie obowiązującymi cenami zakupu energii przez dostawcę. Praktycznie oznacza to, że prosumenci sprzedają nadwyżki energii elektrycznej do sieci, a w chwilach konieczności zakupu energii, regulują opłaty zgodnie z aktualnymi stawkami energetycznymi.

W kontekście oscylacji cen energii na rynku, net-billing może okazać się mniej korzystny dla właścicieli nowo zainstalowanych systemów fotowoltaicznych. Spadające ceny energii skutkują mniejszymi dochodami z sprzedaży nadmiarowej energii, co w pewnych przypadkach może wymagać dodatkowych nakładów finansowych na sfinansowanie własnej inwestycji. Ten system zobowiązuje prosumentów do strategicznego zarządzania wytworzoną energią oraz uwzględniania potencjalnych fluktuacji cen energii w ich analizach opłacalności.

Nowe Przepisy i Ich Wpływ na Opłacalność Fotowoltaiki

Planowane modyfikacje w regulacjach mają na celu dostosowanie systemu rozliczeń do nowych wytycznych Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 oraz Dyrektywą z 11 grudnia 2018 r., od 1 lipca 2024 roku ma zostać wprowadzony zmieniony system net-billingu z dynamiczną taryfą godzinową. W praktyce oznacza to, że właściciele instalacji fotowoltaicznych będą mogli oferować nadwyżki energii po cenach zależnych od aktualnego popytu i podaży na rynku w danym momencie. Ta ewolucja ma na celu zwiększenie korzyści finansowych dla prosumentów, umożliwiając im lepsze zarządzanie wytworzoną energią.

Inwestycja w Magazyny Energii

Aby w pełni eksploatować potencjał nowego systemu rozliczeń, konieczne będzie jednak zainwestowanie w magazyny energii. Dzięki nim możliwe będzie składowanie nadmiaru wyprodukowanej energii i sprzedawanie jej w momentach, gdy ceny prądu osiągną najwyższy poziom. Rząd zadeklarował swoje wsparcie dla takich inwestycji, przy obietnicy dopłat do magazynów energii przeznaczonych do użytku domowego w ramach programu Mój Prąd, którego szósta edycja ma oferować dodatkowe środki finansowe.

Podsumowanie

Modyfikacje w przepisach dotyczących rozliczeń fotowoltaiki stanowią reakcję na dynamiczne zmiany na rynku energii oraz konieczność dostosowania się do europejskiego prawodawstwa. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycji w odnawialne źródła energii, jednocześnie wspierając bardziej efektywne kierowanie własną produkcją energii. Dla prosumentów oznacza to nie tylko konieczność dostosowania się do nowych zasad, ale również szansę na zwiększone zyski z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Warto przeczytać!

Dodaj komentarz